Begravningsresor

Vad händer när någon går bort?

När någon går bort kan många funderingar dyka upp kring hantering av den avlidnes kropp. Hur en kroppen tas hand om när någon går bort baseras på var han eller hon avlider. Om en person går bort på ett sjukhus eller äldreboende tar sjuksköterskorna hand om liket och du behöver inte tänka på att kontakta några myndigheter. Sjuksköterskorna förbereder kroppen inför ett besök av de närmaste. Under processen ser man till att ögonen sluts, nålar, kateter och slangar plockas bort, att alla ägodelar tas av och dokumenteras samt att håret kammas. Behandlingen avslutas med att den döde får ett lakan över kroppen och att armarna placeras antingen längs kroppen eller över bröstet. När du som anhörig kommer för ditt besök tänds ofta ett ljus för att du ska känna dig trygg. Viktigt att tänka på är att rummet ska hållas svalt.

Om en person dör av sjukdom i hemmet men tidigare haft kontakt med sjukhus eller vårdpersonal kan du som anhörig ringa till sjukvårdare som tidigare tagit hand om den bortgångne. Vårdpersonalen kommer då och hämtar upp den avlidne. Om en nära dör plötsligt utan sjukdomshistoria ring direkt 112 så kommer en läkare för att fastställa den bortgångnes död. Läkaren meddelar myndigheter och du som anhörig har ansvar för att kontakta en begravningsbyrå. Kroppen hämtas sedan och förs till ett bårhus.

Du som anhörig har alltid möjlighet att ta farväl och påverka omhändertagandet även om din nära går bort offentligt, på ett äldreboende eller på ett sjukhus. På sjukhuset finns det kapell eller ett speciellt rum där du kan ta farväl av din anhöriga som lämnat, det kan vara skönt för att kunna ta in chocken att hon eller han har avlidit. Kom ihåg att övriga som ingår i dödsboet har rätt till att veta om vad som hänt direkt inpå dödsfallet. Kontakta även andra anhöriga som varit den avlidne nära, det kan vara en lättnad att dela känslor och tankar tillsammans.

Så tas kroppen hand om när någon dör

På bårhuset läggs kroppen antingen direkt i ett kylrum eller så går den igenom en balsamering. Kroppen förvaras i kylrummet tills det är dags för begravningsceremonin. Balsamering är inte så vanligt i Sverige och sker bara om kroppen ska transporteras utomlands, begravningen måste förskjutas eller om man vill ha en begravning med öppen kista, vilket även inte är så vanligt i Sverige. Balsamering är ett sätt att stoppa kroppens förmultningsprocess.

Processen av balsameringen går till så att man ser till att ögon och mun är stängda för att kroppen ska få ett vilade intryck, man gör sedan rent naglar och fingertoppar samt ser till att det inte finns några gaser och vätskor i buken. Ibland sminkar man kroppen för att den ska se prydlig ut, vilket är vanligt vid en jordbegravning. Man tömmer även kroppen på blod för att sedan få in ett vätska som heter formalin för att sakta in förmultningsprocessen. Formalin används är som ett konserverings- och desinficeringsmedel.

Vad är en obduktion?

En obduktion är undersökning av en avliden människas kropp. Undersökningen görs bara vid speciella fall där man vill ta reda på dödsorsaken eller andra eventuella sjukdomar. Undersökningen genomgås inom en vecka efter att personen har gått bort. Det finns två olika sorters obduktion, klinisk och rättsmedicinsk.

Under en klinisk obduktion söker man svar för att fastställa dödsorsaken och för att få viktig kunskap om sjukdomen som orsakade att personen gick bort samt effekterna av behandlingen för sjukdomen. I vissa fall har man som anhörig rätt till att neka en obduktion, men om läkare misstänker smittsam sjukdom kan man inte överklaga. Den kliniska undersökningen är i vetenskapligt syfte, en undersökning som i framtiden kan rädda liv.

En rättsmedicinsk obduktion sker vid misstanke om brott, självmord, olycksfall eller om dödsfallet skett av felbehandling inom vården. Den rättsmedicinska undersökningen är mer omfattande än den kliniska. Både domstolen och polisen kan bestämma om en undersökning ska göras, beslutet kan inte överklagas.